Olet täällä

Rekisteriseloste

Oy Capnova Ltd:n hosting-palveluiden asiakastietokanta

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Oy Capnova Ltd
Y-tunnus 1608729-4
Pyhäjärvenkatu 5 A, 33200 Tampere
Puh. +358 207 597 540

REKISTERIN NIMI

Oy Capnova Ltd:n verkkopalveluiden asiakastietokanta

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Rekisteröidyn suostumuksella tai asiakassuhteen perusteella tapahtuva Oy Capnova Ltd:n hosting-palveluihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
- Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus ja osoite
- Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
- Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
- Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
- Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestörekisteristä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

TIETOJEN LUOVUTUS
Capnova voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Oy Capnova Ltd
Pyhäjärvenkatu 5 A
33200 TAMPERE